ReactJS Entwickler Freelancer

Jeder Auftrag ist bei Axa versichert Axa

Mehr als 110.000 Unternehmen vertrauen Malt bereits

landing.acquisition.clients.logo1.alt landing.acquisition.clients.logo2.alt landing.acquisition.clients.logo3.alt landing.acquisition.clients.logo4.alt landing.acquisition.clients.logo5.alt landing.acquisition.clients.logo6.alt

Ein paar Malter Profile!

Mehr

Verfügbar

Frédéric Bolvin

(2missions)

680€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • React.js
 • Node.js
 • NestJS
 • Redux
 • TypeScript
 • GraphQL
 • Microsoft Sharepoint
 • Microsoft Teams
 • React Native
 • Ruby on Rails
 • Office Add-Ins
 • JavaScript
 • MySQL
 • CSS3
 • HTML5
 • Git

Verfügbar

Lukas Gisder-Dubé

1 Empfehlung

1.000€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • React.js
 • GraphQL
 • MongoDB
 • HTML5
 • CSS3
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud
 • Google Firebase
 • Heroku
 • TravisCI
 • Express.js
 • Redux
 • MobX
 • Bootstrap
 • Git
 • jQuery
 • Docker
2 Empfehlungen

720€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • HTML
 • CSS
 • React.js
 • Typescript
 • JavaScript
 • TDD
 • Adobe Photoshop
 • Responsive Design
 • Figma
 • Git-SVN
 • HTML5
 • CSS3
 • Bootstrap
 • Node.js
 • Git
 • React Native
 • Performance-Optimierung
1 Empfehlung

611€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Barrierefreiheit
 • Django
 • React.js
 • AngularJS
 • CSS3
 • ES6
 • HTML5
 • PHP
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Git
 • Node.js
 • MongoDB
 • MySQL
 • Webentwicklung
 • TypeScript
4 Empfehlungen

720€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • Node.js
 • React.js
 • AngularJS
 • JavaScript
 • Java
 • Spring
 • DevOps
 • Typescript
 • PHP
 • Amazon Web Services
 • Docker
 • Terraform
 • Wordpress
 • Strapi
 • HTML5
 • CSS3
 • REST
 • Software Architecture
 • Software Design
 • Fullstack Development
 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • Sketch
 • Adobe Photoshop

Verfügbar

Andi Kratzel

4 Empfehlungen

600€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • Front-End-Entwicklung
 • React.js
 • JavaScript
 • Typescript
 • jQuery
 • CSS3
 • HTML5
 • REST
 • Redux
 • SASS
 • Bootstrap
 • SEO
 • Webentwicklung
 • GraphQL
 • Gulp
 • TDD
 • Karma
 • Jasmine
 • Enzyme
 • Jest
 • Git

Verfügbar

Tim Budweg

1 Empfehlung

750€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • React.js
 • Amazon Web Services
 • react native
 • Webentwicklung
 • Webarchitektur
 • software architecture
 • Serverless
 • JavaScript
 • MySQL
 • CSS3
 • HTML5
 • Git
 • Node.js
 • Java
 • Docker
 • Bootstrap

Verfügbar

Alexander Wilde

1 Empfehlung

630€/Unverbindlicher Tagessatz

Malt selection
 • JavaScript
 • Node.js
 • AngularJS
 • React.js
 • Responsive Design
 • Material Design
 • CSS3
 • HTML5
 • Amazon Web Services

Verfügbar

In Teilzeit, 2 Tage die Woche

Adam S.

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • Python
 • Django
 • JavaScript
 • React.js
 • Redux
 • iOS
 • Swift
 • PostgreSQL
 • MongoDB
 • Redis
 • Docker
 • Ubuntu
 • SASS
 • LESS
 • Xcode
 • bash
 • Git
 • Bitcoin
 • Sanic
 • Microservice
 • Sketch

Verfügbar

In Teilzeit, Abends & am Wochenende

Musayyab Naveed

480€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • PHP
 • CSS3
 • Front-End-Entwicklung
 • Webentwicklung
 • Mobile Anwendung
 • Android
 • iOS
 • E-Commerce
 • Wordpress
 • Python
 • MySQL
 • Bootstrap
 • HTML5
 • jQuery
 • database
 • CSS
 • Back-End-Entwicklung
 • Node.js
 • Git
 • AngularJS
 • Java

Verfügbar

Luka Popovic

640€/Unverbindlicher Tagessatz

 • JavaScript
 • React.js
 • AngularJS
 • Node.js
 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • jQuery
 • Git
 • Bootstrap
 • Docker
 • Webentwicklung

Verfügbar

Markus Steffen

1 Empfehlung

600€/Unverbindlicher Tagessatz

 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • SASS
 • JavaScript
 • MySQL
 • Git
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Java
 • React.js
 • Docker
 • Spring
 • AngularJS
 • Node.js

In drei Schritten den passenden Freelancer beauftragen